चारोळी: दर्शन - सिद्धेश प्रभुगावकर

चारोळी: दर्शन - सिद्धेश प्रभुगावकर

आलो मी तुज भेटाया गावाला,
पण झाले नाही तुझे दर्शन
वाट पाहूनी पाहूनी
आक्रंदूनी गेले मन

लेखक: सिद्धेश प्रभुगावकर
ईमेल: siddheshpg@gmail.com


comments powered by Disqus