सांगू कसे मी कोणाला? - सुवर्णा कांबळे, कळंबोली

सांगू  कसे  मी  कोणाला? - सुवर्णा कांबळे,  कळंबोली

suvarnakamble474@gmail.com 9960354673

सांगू कसे मी कोणाला? मलाही न कळे,
टोचतात, सलतात, अंतरीची वादळे.

काय केला मी गुन्हा? मज कधी न कळे
अश्रूंनी केले न तळे, अंतरीची वादळे.

मी सोसले, भोगले, यातना त्या न कळे
आर्ततेची हाक माझी, अंतरीची वादळे.


comments powered by Disqus