Archive of posts with category 'आरंभ साठी लिहा'

आरंभ त्रैमासिकाचा आगामी जून २०२० अंक हा कथा विशेषांक

लेखक मंडळी, आरंभ त्रैमासिकाचा आगामी जून २०२० अंक हा कथा विशेषांक असणार आहे. त्यासाठी आतापासून तयारीला लागा! कथेला शब्दमर्यादेचे बंधन नाही पण म्हणून कथेची कादंबरी होऊ देऊ नका! कथा खाली...