All Stories

रथचक्र - भरत उपासनी, नाशिक

आताशा मन कशातच रमत नाही सगळं कसं अगदी रुक्ष रुक्ष वाटतं अनुभवांनी मन जास्तच रुक्ष झालंय व्यवस्थेने जगण्याचा रस शोषून घेतलाय सगळीकडे एक छळवादी अनुभव येतो रांगांमध्ये जीव थकून जातो...

नवी जाणीव - भारत उपासनी, नाशिक

प्रत्येक श्वास घेऊन उठतो आहे. एक शब्द. एक कविता. एक नवी जागृती. प्रत्येक श्वास आणि क्षण आतुर. शब्दबद्ध होण्यासाठी. पहिली कविता स्फुरण्याच्या आधी काय होतं ? शेवटची कविता स्फुरण्याच्या नंतर...

भेट सवंगड्यांची – प्रसन्न पटवर्धन, पुणे

तलावाच्या काठावरती पाखरांचा थवा जमला नव्या जुन्या गोष्टी, आठवांचा उजाळा झाला